Tabela szczepień obowiązkowych

Wiek

Szczepienie przeciw

Uwagi

1 rok życia

w ciągu 24 godzin po urodzeniu

WZW typu B - domięśniowo (pierwsza dawka)
GRUŹLICY - śródskórnie szczepionką BCG

Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy oraz przeciw WZW typu B powinno być wykonane jednocześnie lub w innym możliwym terminie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.

2 miesiąc życia (7-8 tydzień)

WZW typu B
-domięśniowo (druga dawka)

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
(pierwsza dawka)
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podać w 7-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6 i 7 miesiąca życia.

Trzy dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych. Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową (DTPw) należy zastosować domięśniowo szczepionkę bezkomórkową (DTaP) w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP. W przypadku orzeczenia przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DT według wskazania producenta.

 

Zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b – domięśniowo lub podskórnie (pierwsza dawka)

Trzy dawki szczepienia podstawowego HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych*. Szczepionkę przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych injekcjach lub w postaci preparatów skojarzonych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV – preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie ministra właściwego do spraw zdrowia.

3-4 miesiąc życia ( po 6-8 tygodniach * od poprzedniego szczepienia)

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
(druga dawka)
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

POLIOMYELITIS
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka) zakażeniom

HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie (druga dawka)

Szczepienie przeciwko POLIOMYELITIS dzieci w pierwszym roku życia – pierwsze dwie dawki – szczepionka inaktywowana IPV. Pierwsza dawka na przełomie 3 i 4 miesiąca życia podawana jest jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Druga dawka w 5 miesiącu życia podawana jest jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP.

5-6 miesiąc życia ( po 6-8 tygodniach * od poprzedniego szczepienia)

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI (trzecia dawka)
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

POLIOMYELITIS
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa)(druga dawka)

zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b
- domięśniowo lub podskórnie (trzecia dawka)

 

7 miesiąc życia

WZW typu B
– domięśniowo (trzecia dawka)

 

2 rok życia

13-14 miesiąc życia

ODRZE ŚWINCE RÓŻYCZCE
– podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (pierwsza dawka)

Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie co najmniej 4 tygodni od wyzdrowienia.

16-18 miesiąc życia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
(czwarta dawka)
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP

POLIOMYELITIS
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (trzecia dawka)

zakażeniom HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b - domięśniowo lub podskórnie

Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw polio.Dzieci z przeciwwskazaniami do podania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w pierwszym roku życia otrzymały trzy dawki DtaP, należy zaczepić domięśniowo czwarta dawką DTaPCzwarta dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b.

okres przedszkolny

6 rok życia

BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI
domięśniowo szczepionką DTaP zawierającą bezkomórkowy komponent krztuśca

POLIOMYELITIS
- doustnie szczepionką OPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa)

Pierwsza dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi. (komponent bezkomórkowy)

Pierwsza dawka przypominająca - szczepionka atenuowana OPV

Szkoła podstawowa i gimnazjum

10 rok życia

ODRZE ŚWINCE RÓŻYCZCE
– podskórnie żywą szczepionką skojarzoną (dawka przypominająca)

 

14 rok życia

WZW typ B
- domięśniowo, 3 -krotnie w cyklu 0, 1, 6 miesięcy

BŁONICY TĘŻCOWI
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td

Dotyczy wyłącznie tych osób, które nie były uprzednio szczepione podstawowo w ramach szczepień obowiązkowych lub zalecanych. Nie przewiduje się podawania dawek przypominających.


Druga dawka przypominająca

Szkoła ponadpodstawowa

19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole

BŁONICY TĘŻCOWI
- podskórnie lub domięśniowo szczepionką Td

Trzecia dawka przypominająca. Nie powinna być podana wcześniej, niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki szczepionki Td.

Aktualności

Szkoła Rodzenia

Jeżeli masz świadomość, że w niedługim czasie Twoja Rodzina, powiększy się nie zwlekaj i nawiąż osobisty kontakt z nowo otwartą Szkołą Rodzenia w Centrum Medycznym ProMED

Bezpłatne usługi medyczne w ramach NFZ i Ministerstwa Zdrowia

Dla pacjenta
Dla firm
Kontakt
Szukaj
Szukaj
© 2010 Pro MED | All rights reserved
Design by :: TooBase.com